Oficiálna stránka chovateľov poštových holubov organizovaných v Oblastnom združení Rimavská Sobota. Do roku 2017 sme existovali pod názvom OZ CHPH DETVA.

OZ CHPH Detva bolo založené v roku 2013 a organizuje činnosť chovateľov PH šiestich  základných organizácii : Kriváň, Lovinobaňa, Tomášovce, Kokava , Rimavská Sobota  a  Fiľakovo. Vzniklo z pôvodného OZ Fiľakovo -" Novohrad".

K ZO Fiľakovo, Rimavská Sobota a Tomašovce a pričlenili sa Kriváň , Lovinobaňa a Kokava nad Rimavicou. OZ Novohrad  vzniklo v roku 2002 z pôvodného OZ Rimavská Sobota, ktoré bolo založené v roku 1985 v Ožďanoch.

Ako je vidieť z údajov, prešli sme turbulentnými rokmi, kedy bolo akousi módou prestupovanie chovateľov a zmeny sídiel základných organizácií. Cieľom výboru OZ je stabilizovať činnosť OZ a členskú základňu s vytvorením priestoru pre mladých chovateľov ako aj tých skôr narodených.

Veríme, že aj táto prezentácia nášho OZ prispeje k zámerom, ktoré sme si stanovili.

                                                                                                                        Výbor OZ CHPH

 

 

 

Novinky

Anketa

Pre návštevníkov stránky budeme vkladať anketové otázky, ktoré naznačia činnosť chovateľov v...
Celý článok

Pobočka predajne - Váš holubník

Pobočka predajne pre chovateľov

Otvorenie obchodnej pobočky Eduarda Bučeka pod značkou Vasholubník.sk            Táto myšlienka skrsla na základe skúseností z minulých rokov a dopytu chovateľov, nakoľko v okolí nie je žiadna predajňa zaoberajúca sa daným sortimentom. Všetci vieme, že...
+