Doplnené posledné zápisnice zo zasadnutí výboru OZ