Pobočka predajne pre chovateľov

Otvorenie obchodnej pobočky Eduarda Bučeka pod značkou Vasholubník.sk

 

         Táto myšlienka skrsla na základe skúseností z minulých rokov a dopytu chovateľov, nakoľko v okolí nie je žiadna predajňa zaoberajúca sa daným sortimentom. Všetci vieme, že podobné predajne ak aj v okolí boli, tak časom zanikli, nakoľko tovar je špecifický a osloví iba úzku skupinu špecializovaných chovateľov, najmä poštových holubov a stála predajňa nemá šancu na rentabilný a trvalo udržateľný chod.

 

Ohľadne spolupráce a prípadného obchodného zastrešenia juhu stredného Slovenska ( Lučenec a širšie okolie ) sme komunikovali s p. Eduardom Bučekom ohľadne ponúkaných produktov jeho firmou.

 

Podstatou celej spolupráce, ktorú som inicioval je trvalé odbúranie nákladov na poštovné resp. kuriérsku službu, čo poukážem na bežnom príklade dvoch malých vedierok gritu, ktorých doručenie stojí toľko, ako samotné výrobky a to už nehovoriac o preprave krmív pri ktorých sa cena neúmerne navyšuje. Sú tiež chovatelia, ktorí nemajú skúsenosti s objednávkami cez internet, surfovaním po webstránkach, kuriérmi a pod. a ich jedinou možnosťou je zakúpenie potrebných produktov a doplnkov na Oblastnej a Celoštátnej výstave, kde je sortiment predražený. (cena jedného predajného miesta na CV Nitra 2016 bola 300.- €)

 

Ponúkaný sortiment je naozaj rozmanitý podľa loga firmy, ktoré znie „VŠETKO PRE POŠTOVÉ HOLUBY“ a je na Slovensku bezkonkurenčný. Čo sa týka cien sortimentu nebudem tvrdiť, že sú jedny z najnižších, lebo sú najnižšie. Do pozornosti uvádzam jeho firemné produkty so značkou “EBU“ jedná sa o grity, minerality a podporné, preventívne látky, kvasnice a elektrolity vyvinuté v spolupráci so známym Dr. Andrzejem Kowalewskim. Tiež za pozornosť stoja krmivá od firmy ELPOL, ktoré ako jedny z mála získali známu európsku značku kvality. Zrniny sú produkované bez chémie a nie sú olejované, ako to robia niektoré iné firmy, aby to ladilo oku a vytváralo dojem kvality. Ceny sú tiež priaznivé, pre porovnanie treba navštíviť bývalú predajňu poľnonákup, teraz Retro na ul. Podjavorinskej v Lučenci a urobiť si názor.

 

Ešte zmienka k cenám produktov, to je dosť zásadná vec. P. Buček sa vyjadril nasledovne: fakt, že jeho firma už dlhú dobu spolupracuje s poľskými chovateľmi a podarilo sa mu v značnej miere expandovať do Poľska, kde je obrovská konkurencia a v tak vysokej konkurencii sa presadiť a to ako zahraničný predajca, hovorí asi za všetko....

 

Po vzájomnej dohode sme dospeli k nasledovnému variantu. Ceny produktov sú identické ako na stránke vasholubnik.sk . Stránka je urobená dobre a prehľadne, treba ju používať. Mňa kontaktujte v prípade záujmu prioritne emailom bystriansky.peter123@gmail.com , alebo ak to už inak nebude možné telefonicky 0915 871 389. Nebude to mať charakter bežnej predajne, ale po dohode objednaný tovar, ktorý p. Buček pošle, vydám a taktiež má poskytnuté priestory na uskladnenie, kde je dodaný najžiadanejší sortiment. Na webovú stránku OZ Rimavská Sobota https://oz-detva-sk.webnode.sk/ okrem tohto oznamu pribudnú fotografie aj presná poloha.

 

 

Verím, že aj táto snaha prispeje k rozvoju nášho športu, k vytvoreniu a zlepšeniu podmienok holubárenia v našom Oblastnom združení.

 

          Mgr. Peter Bystrianský 

Tajomník OZ CHPH Rimavská Sobota