Uverejnený zápis zo zasadnutia výboru OZ

VIac pod linkom Zápisnice....