Novinky

Anketa

Pre návštevníkov stránky budeme vkladať anketové otázky, ktoré naznačia činnosť chovateľov v niektorých oblastiach chovu či pretekania s PH, prípadne niektoré otázky vedúce k organizačnej činnosti fungovania OZ. V najbližších dňoch máte možnosť odpovedať na otázku prípravy holubov na preteky....
Celý článok