Oficiálna stránka chovateľov poštových holubov organizovaných v Oblastnom združení DETVA.

OZ CHPH Detva bolo založené v roku 2013 a organizuje činnosť chovateľov PH šiestich  základných organizácii : Kriváň, Lovinobaňa, Tomášovce, Kokava , Rimavská Sobota  a  Fiľakovo. Vzniklo z pôvodného OZ Fiľakovo -" Novohrad".

K ZO Fiľakovo, Rimavská Sobota a Tomašovce a pričlenili sa Kriváň , Lovinobaňa a Kokava nad Rimavicou. OZ Novohrad  vzniklo v roku 2002 z pôvodného OZ Rimavská Sobota, ktoré bolo založené v roku 1985 v Ožďanoch.

Ako je vidieť z údajov, prešli sme turbulentnými rokmi, kedy bolo akousi módou prestupovanie chovateľov a zmeny sídiel základných organizácií. Cieľom výboru OZ je stabilizovať činnosť OZ a členskú základňu s vytvorením priestoru pre mladých chovateľov ako aj tých skôr narodených.

Veríme, že aj táto prezentácia nášho OZ prispeje k zámerom, ktoré sme si stanovili.

                                                                                                                        Výbor OZ CHPH

 

 

 

Novinky

Obežník 2/2016

Oblastné združenie chovateľov poštových  holubov Detva   Obežník  č....

Obežník 1/2016

Oblastné združenie  chovateľov  poštových holubov  Detva   Obežník  č. 1 /...

Majstri OZ CHPH DETVA 2015

Gratulujeme chovateľskej dvojici MARTIN + JOZEF STEHLÍK k zisku titulu Majstra OZ CHPH DETVA v...

Anketa

Pre návštevníkov stránky budeme vkladať anketové otázky, ktoré naznačia činnosť chovateľov v...