Oficiálna stránka chovateľov poštových holubov organizovaných v Oblastnom združení Rimavská Sobota. Do roku 2017 sme existovali pod názvom OZ CHPH DETVA.

OZ CHPH Detva bolo založené v roku 2013 a organizuje činnosť chovateľov PH šiestich  základných organizácii : Kriváň, Lovinobaňa, Tomášovce, Kokava , Rimavská Sobota  a  Fiľakovo. Vzniklo z pôvodného OZ Fiľakovo -" Novohrad".

K ZO Fiľakovo, Rimavská Sobota a Tomašovce a pričlenili sa Kriváň , Lovinobaňa a Kokava nad Rimavicou. OZ Novohrad  vzniklo v roku 2002 z pôvodného OZ Rimavská Sobota, ktoré bolo založené v roku 1985 v Ožďanoch.

Ako je vidieť z údajov, prešli sme turbulentnými rokmi, kedy bolo akousi módou prestupovanie chovateľov a zmeny sídiel základných organizácií. Cieľom výboru OZ je stabilizovať činnosť OZ a členskú základňu s vytvorením priestoru pre mladých chovateľov ako aj tých skôr narodených.

Veríme, že aj táto prezentácia nášho OZ prispeje k zámerom, ktoré sme si stanovili.

                                                                                                                        Výbor OZ CHPH

 

 

 

Novinky

Anketa

Pre návštevníkov stránky budeme vkladať anketové otázky, ktoré naznačia činnosť chovateľov v...
Celý článok

Anketa

Ste za to aby OZ Rim.Sobota zakúpila prístroj Datalogger na monitorovanie vlhkosti a teploty vo vozíku pri preprave holubov ?

áno 31 67%
nie 14 30%

Celkový počet hlasov: 46

Pobočka predajne - Váš holubník

Pobočka predajne pre chovateľov

Otvorenie obchodnej pobočky Eduarda Bučeka pod značkou Vasholubník.sk            Táto myšlienka skrsla na základe skúseností z minulých rokov a dopytu chovateľov, nakoľko v okolí nie je žiadna predajňa zaoberajúca sa daným sortimentom. Všetci vieme, že...
+